Hyun-Jin Kwak/The Island

Revolver publishing, 2011  

Marie Lundquist om en bok mellan civilisation och kaos. 

Konstnären Hyun-Jin Kwaks senaste verk är en undersökning av ett övergivet palats i den italienska staden Reggio Emilia. Boken sönderfaller i tre delar. I mitten en svit färgfotografier som visar det en gång så stolta huset, nu statt i totalt förfall och intaget av en djungelliknande växtlighet som brutalt fått ta över dess stolta kulturhistoria. 

Bilderna väcker frågor kring minne och glömska, tingens förgänglighet och människans. Till detta kommer Magnus Bärtås sakligt spännande essä kring huset och dess ägares livsöde samt Gabriella Håkanssons expressiva novell som via fiktionen bryter sig in i en samlares sinne. Tillsammans med Hyun-Jin Kwaks fotografier, som naglar fast den upproriska skönheten i förfallet, blir det hela till en skicklig gestaltning av den tunna gränsen mellan civilisation och kaos. 

-Marie Lundquist