Book Review by Cristina Karlstam

 

Bild och ord i perfekt samspråk

 

The Island

A case study of a collectors mind

Fotografier av Hyun-Jin Kwak

Texter av Gabriella Håkansson och Magnus Bärtås

 

 

 År 2011 har blivit ett riktigt märkesår för Koreabördiga konstnären Hyun-Jin Kwak. Förutom medverkan i en stor fotoutställning i italienska Reggio Emilia var hon en av de utvalda konstnärerna i finska Åbos kulturhuvudstadsfirande.  Där visade Hyun-Jin Kwak sitt senaste fotoprojekt, The Island, A case study of a collectors mind. Det var vid ett besök I Reggio Emilia som konstnären av en tillfällighet fick syn på en intressant husfasad och vid närmare undersökningar fann en smått otrolig innemiljö präglad av förfall. 1500-talspalatset visades sig vara bebott av en före detta antikhandlare och samlare, Francesco, som levde i den  undergångshotade miljön tillsammans med sin hustru och en liten dotter. Det är denna miljö med dess märkliga kombination av förfall och motsägelsefull skönhet som Hyun-Jin Kwak dokumenterat i ett sort antal konstfotografier. Som inte bara blev den uppmärksammade utställningen i Åbo utan också, och kanske främst, samlats till en av de vackraste och mest
genomarbetade konstböcker jag sett på mycket länge.

 Förtjänsten av detta är givetvis först och främst Hyun-Jin Kwaks på en gång sakliga och djupt engagerade fotokonst, som hon tidigare visa flera prov på i utställningar runt om i landet med Uppsala och Stockholm som viktiga hållpunkter. Men boken är inte bara ett konstverk, utan har med utomordentliga litterära bidrag av Gabriella Håkansson och Magnus Bärtås fått en konceptuell förankring och fördjupning som man inte ofta finner i produkter av det här slaget.

 Vanligtvis förses konstböcker med en introducerande text i form av en längre eller kortare essä om konstnärskapet och en cv för läsarens information. Det senare saknas tyvärr i den nya boken; intresserade av Hyun-Jin Kwaks tidigare konstnärskap får söka sig fram på andra vägar. En utförlig hemsida finns att tillgå. Och i nummer 25/2011 av Cora presenterades Hyun-Jin Kwak och hennes konstnärskap ingående under rubriken Hyun-Jin Kwaks magiska spårväxlingar. Här beskrivs bland annat hennes radikala miljö- och språkbyte när hon flyttade från det urbana, livliga Seoul i Korea till det betydligt lugnare Sverige, där hon nu har en självklar position i konstlivet. Utställningar på Uppsala konstmuseum, ett tvåårigt stipendium följt av en separatutställning på Kulturhuset i Stockholm och i samband med etta produktion av vägledande kataloger hör till karriären.

 I den nu föreliggande boken möter läsaren således ett moget konstnärskap som här manifesterar sig i ett slags dokumentärbilder som jag inte tidigare sett Hyun-Jin Kwak arbeta med. Tidigare projekt har huvudsakligen handlat om i detalj arrangerade bilder där inte minst flickors och unga kvinnors liv och gestalter varit motiv. I Reggio Emilia-projektet har den upptäckta miljön bevisligen varit stark nog, och Hyun-Jin Kwak har låtit sin kamera beskriva och berätta om vad hon ett och upplevt.

Fördjupningen svarar alltså texterna för, där Magnus Bärtås på en rak och saklig prosa berättar om den dokumenterade miljön, dess bakgrund och plats i stadens historia i en text som är föredömligt väl förankrad i det iakttagna. För den skönlitterära gestaltningen av temat, A collectors mind, en samlares sinne, svarar Gabriella Håkansson i en novell som förenar språklig elegans med en tilltagande absurdism där företrädare för olika samhällsklasser och kulturer konfronteras med varandra. Håkanssons text om en dramatisk dag hemma hos den förmögne samlaren saknar inte heller absurdismens humor. Håkanssons novell Dantons handskar är ett stycke litteratur av det bäriga slag som väl korresponderar med Hyun-Jin Kwaks konstnärligt högtstående fotokonst.

 Bokens vackra omslagspärmar slutligen med sina stiliserade körsbärsblomgrenar får väl ses som en liten tribut till den kultur som Hyun-Jin Kwak lämnade för flera år sedan för ett konstnärligt liv i Sverige. Men som rimligen finns kvar som en konceptuell grund i hennes fortsatta skapande.
 

- Cristina Karlstam